Fyllningsmaskiner

Fyllningsmaskiner

Fyllningsmaskiner används för att dosera olika typer av produkter i  förpackningar, främst för livsmedelsindustrin. Rotemica levererar maskiner och fyllningsutrustning för hela livsmedelsindustrin och kan erbjuda allt från enklare doseringsutrustning för fast och flytande form till hela produktionslinjer med ett helhetsgrepp från råvara till färdigpaketerad produkt.

För att en process inom livsmedelsindustrin skall fungera optimalt, är det av största vikt att rätt specifikation ligger till grund för vald maskinutrustning.

Vi på Rotemica ställer höga kvalitetskrav på våra maskiner och har arbetat i branschen sedan 1980-talet. Har ni behov av fyllningsmaskiner för speciella ändamål, kontakta oss direkt här för mer information.

Unika kund- och produktanpassade lösningar

I vår bransch är ingen installation den andra lik. Vilken eller vilka fyllningsmaskiner som er anläggning är i behov av styrs bland annat av vad det är som skall fyllas, vilka förhållningsregler och lagkrav som finns inom området, vilka volymer som skall produceras, om ni behöver ta hänsyn till yttre faktorer och hur totalkostnad samt produktionskostnad ska fördelas över tid.

Med fyllningsmaskiner kan man dosera i fast eller flytande form. De flesta maskiner fungerar genom att råvaran eller produkten doseras i volymetrisk form. En viktig faktor för val av fyllningsmaskiner är hur trögflytande produkten som skall doseras är. Handlar det om högviskösa produkter som vatten eller annan dryck, krävs en speciell typ av fyllningsmaskiner, medan mera trögflytande produkter som krämer kräver andra system för att fungera effektivt.

I fast form doseras t.ex. grönsaker, genom att dosera upp i en förutbestämd (justerbar) volym.

En lyckad installation av fyllningsmaskiner kräver också att man har tänkt till kring själva produktionen. Hur många produkter skall produceras i snitt per dag eller per vecka? Vilken flexibilitet behöver man ha kring större eller mindre produktionsvolym? Önskas det även en flexibilitet kring olika förpackningar att använda? Svaret på frågorna är högst avgörande i val av fyllningsmaskiner.

Vidare kan ni behöva tänka till kring vilka yttre faktorer som är viktiga i er anläggning. Krävs det en viss temperatur vis doseringen? Fyllningsmaskinen måste vara anpassad för att klara temperaturerna med bred marginal. Kräver era produkter noggrann rengöring och desinfektion? Välj fyllningsmaskiner från G Mondini där enkel rengöring och handhavande alltid är närvarande i konstruktionsarbetet kring flexibla fyllningsmaskiner för alla ändamål!

Rotemica är helt oberoende och kan därför alltid rekommendera den lösning som är bäst för kund. Kontakta oss och låt oss diskutera vad som blir den bästa lösningen för er!

Andra relevanta webbplatser att besöka inom området är packmaskiner, förpackningsmaskin, fyllningsmaskin och doseringsutrustning.